Svetainės struktūra
Neįgaliesiems (išjungta)
Raseinių r.
Blinstrubiškių socialinės globos namai
Biudžetinė įstaiga. Dvaro g. 6, Blinstrubiškių k., Paliepių sen., 60345 Raseinių r. sav. tel.: (8 428) 55 122, el. p. bsgndirektorius@gmail.com
AB Luminor bankas. A.S. LT654010041400090034 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190791978


BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Informacija atnaujinta: 2019-03-13
Blinstrubiškių socialinės globos namai BSGN (toliau – globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kuriems pagal senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis.
Svarbiausieji Blinstrubiškių socialinės globos namų veiklos tikslai:
  1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;
  2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;
  3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

BSGN Blinstrubiškių socialinės globos namuose stacionarios socialinės paslaugos teikiamos 210 gyventojų.
Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų , jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatyto turto vertės normatyvą, už bazines paslaugas. BSGN Už papildomas paslaugas mokama remiantis steigėjo patvirtintais įkainiais. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savisaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Asmens socialinių paslaugų poreikį bei finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė. Mokėjimo dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes bei teikiamų paslaugų rūšį.
Nuo 2020-01-01 socialinės globos kaina yra:
Suaugusių asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų išlaikymui - 688,00 Eur.
Suaugusių asmenų su sunkia negalia ir senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia išlaikymas - 810,00 Eur.
Detaliau apie paslaugas Jūs sužinosite aplankę meniu punktą paslaugos.