BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Archyvas (2008-2016)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Pirkimo sąlygų ir specifikacijų patikslinimai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS „MAISTO PRODUKTAI“

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (DAUGIAU NEI 10 TŪKST. LT)

VYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI (DAUGIAU NEI 10 TŪKST. LT)

Scroll to Top