BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Apie mus

Socialinės globos namai įsikūrę buvusio savininko Blinstrubo dvare. Kadangi jau karaliaus Kazimiero laikais dvarą valdė Blinstrubai, todėl liko šis vietovės pavadinimas.

1947 metais Raseinių apskrities Socialinio aprūpinimo skyrius Blinstrubiškių dvare įsteigė invalidų namus, kuriuose buvo apgyvendinti 34 išlaikytiniai. Kadangi Kelmės, Jurbarko rajonuose buvo likviduojami invalidų namai, kasdien buvo atvežama naujų gyventojų. Invalidų namai turėjo ir savo 147 ha pagalbinį ūkį. Kolektyvizacijos metu paliko tik 50 ha. Ūkyje dirbo globotiniai ir darbuotojai. Augino įvairias daržoves, javus, laikė gyvulius. Produkcija buvo skiriama globotinių išlaikymui. Perteklių parduodavo valstybei.

1968 metais, nugriovus senuosius pastatus, pradėta naujų gyvenamųjų korpusų statyba, o 1970 metais apgyvendinta 400 globotinių. Globos namai pavadinti Blinstrubiškių aklųjų internatu, nes statybas finansavo Lietuvos aklųjų draugija.

1989 metais globos namuose gyveno 230 gyventojų, kuriuos aptarnavo 111 darbuotojų.

Nuo 1994 metų pradėta vykdyti reforma. Pakito požiūris į senatvę, negalios ištiktą žmogų: rūpinamasi ne tik žmogaus buitiniais, bet ir dvasiniais poreikiais. Įvesti socialinių darbuotojų etatai. Stengiamasi globotinius įtraukti į darbinę veiklą, aktyvų kultūrinį gyvenimą. Tokiu būdu Globos namai savo veikla tarsi pratęsia čia gyvenusių garsiųjų bajorų karitatyvines ir kultūrines tradicijas.

1998 metais Blinstrubiškių aklųjų internatas perduotas Kauno apskrities viršininko administracijos pavaldumui ir pavadintas Blinstrubiškių senelių globos namais. Nuo 2010 m. liepos 1 d. panaikinus Apskričių viršininkų administracijas, senelių globos namai perduoti Raseinių rajono savivaldybės pavaldumui. Nuo 2013 m. kovo 28 d. pakeistas pavadinimas į Blinstrubiškių socialinės globos namai.