BLINSTRUBIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Asmens duomenų apsauga

2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES FORMA

Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai rūpinasi savo gyventojų duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:
PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Žmogaus teisės asmens duomenų apsaugos srityje atmintinė VDAI

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Scroll to Top